toimub Rapla Muusikakoolis 21. märtsil. Täpsem ajakava:

kell 14.00 -15.15 saaliproovid I vanusegrupile

kell 15.30 – 16.40 I vanusegrupi konkurss

kell 16.40 – 17.10 saaliproovid II vanusegrupile

kell 17.01-17.20 I vanusegrupi autasustamine

kell 17.20 – 18.45 II vanusegrupi konkurss

18.45 –  19.00 saaliproovid III vanusegrupile

19.00 – 19.10 II vanusegrupi autasustamine

19.10-19.30 III vanusegrupi konkurss

19.40 III vanusegrupi autasustamine

siin.kuulutus