Tegevust alustati Rapla Laste Muusikakoolina 1971.a. septembris tolleaegse Rapla Keskkooli algklasside majas Kooli tänav 8.

15

Õpinguid alustas 55 õpilast klaveri ja akordioni erialal. Kooli asus juhtima Astrid Romot. Õpetajatena alustasid Sirje Luigla, Eo Heliste, Laila Hakkaja ja Tiiu Lääne.

Järgnevatel aastatel lisandusid olemasolevatele erialadele veel trompeti, klarneti, viiuli ja löökpillide erialad.

3

Koolis tegutses aastaid  estraadiorkester Iivo Hakkaja juhendamisel,

5

akordionistide orkester

6

ja viiuldajate ansambel.

7

Muusikakooli viiuldajad  kuulusid ka Vabariikliku Noorte Viiuldajate Ansambli koosseisu kuni selle tegevuse lõpetamiseni.

1981. a. asus kool elumajast ümber ehitatud õppehoonesse Jõe tn.16.

8

1985. a. avati ettevalmistusklass 5-6-aastastele lastele.

1986. a. avati kandle eriala.

1993. aastast  tänaseni  kuulub kool Eesti Muusikakoolide Liitu ja  2001.aastast Euroopa Muusikakoolide Liitu.

1995. aastal loodi sõprussidemed Soome Nurmijärvi Muusikakooliga. Suvised keelpillilaagrid ja kontserdid toimusid vaheldumisi Nurmijärvil  ja Raplas. Viimaseks kahe kooli koostööks jäi  P.Tšaikovski balletti “Pähklipureja” esitamine 2002.a. sümfooniaorkestriga Nurmijärvil

1996-1999 aastatel tegutses  kammerkoor Margit Sarri juhendamisel

2001.a. avati koolis üldkultuuriline osakond (huviõpe – lihtsustatud õppekavaga pilliõpe).

2004/2005. õppeaastal alustas muusikakool õppetööd osaliselt renoveeritud õppehoones Sauna tn 12.

1

2005/2006. õppeaastast avati kaks uut eriala: tšello ja klassikaline kitarr.

2006.a. avati avati pilliõppe võimalus täiskasvanutele.

2006.a. kingiti koolile muusikainstrumente 422 000 krooni väärtuses.  Projekti algatas ja vedas Rapla Rotary klubi, kes koos Soome ja Ameerika Rotary klubidega annetasid põhiosa. Projektis osalesid veel Rapla vald, ES Sadolin AS ja Raivo Sersant.

2006.a. kooli 35. sünnipäeval puhul anti välja kooli esimene CD plaat, kus olid esindatud kõik kooli parimad ansamblid ja solistid.

2008.a. alustas tööd kooli sümfoniettorkester.

2010.a. kevadel alustati ühismaalimise traditsiooni  kooli lõpetajatega.

16

2011.a. aprillis alustati I klassi kontserdi traditsiooniga

Rapla Muusikakooli lõpetas 2014. aastal juba 40. lend noori muusikuid. Osa õpilastest on muusikaõpinguid jätkanud järgmise astme õppeasutuses ka enne lõpetamist. Lõputunnistuse on saanud 389 noort muusikut. Paljud neist on valinud muusikaga seotud elukutse.  Meie kooli õpilasteks on olnud: Kaija Lukas, Airi Allvee, Riina Roose, Harmo Kallaste, Mart Pauklin, Margot Traus, Vaiko Eplik, Priit Võigemast, Siim Mäesalu, Elke Unt, Pärt Uusberg, Meribel Müürsepp jpt. Koolis töötavad vilistlased: Margit Sarri, Angela Katkosilt, Ly Lääne, Kristi Hinsberg ja Rita Kikajon.

 

Kooli direktorid:

Astrid Romot ( 1971-1982)

Laila Hakkaja (1982-1990)

Tiiu Lääne (1990-2008)

Maiken Pajupuu (2008-2010)

Rita Kikajon ( 2010 –

 

Rapla Muusikakooli endised õpetajad:

KLAVER:
Laila Hakkaja
Linda Tamberg
Eve Endoja
Tiiu Viitung
Dagny Prits
Hille Poroson
Andre Hinn
Heli Kendra
Mihhail Ostropolets
Olesja Hamzina
Liia Tamleht
Diana Liiv
Marina Zolotarjova
VIIUL:
Amandus Tõnnisson
Tiina Malkov
Silvia Milli
Kaari Kadak
Margit Tarve
Maiu Rosenfeldt
Kristiina Paris
Reet Leinuste
Dagmar Lehis
Ly Lääne
Mirjam Salumäe
Eve Kopli-Scheiber
Tõnis Pajupuu
AKORDION:
Astrid Romot
Sirje Luigla
Mai Siimon
Helle Leppik
Betty Gordin
Karl Songi
Signe Rääk
Ülle Laasner
Irene Veerväli
Sille Kägu
Tiina Lill
Eve Martjak
Riina Raun
Urmas Ojavee
Olga Glazunova
Lea Pikker
. . .
PUHKPILL:
Elmar Rännat
Jüri Vares
Iivo Hakkaja
Valeri Petrov
Meelis Tammemägi
Andrus Hakkaja
Ene Lill
Heidi Plakso
Inga Maasing
Dmitri Fefilov
Miikael Mägila
Aleksandra Vaher
KANNEL:
Els Roode
Külli Org
Heli Kendra
KITARR:
Peeter Siitan
Helmut Hark
Andres Lääne
Natalja Tsvetkova
Meelis Milli
. . .
LÖÖKPILLID:
Enn Tammik
TŠELLO:
Kalve Vaidla
SOLFEDŽO, MUUSIKALUGU
Eo Tori
Amandus Tõnnisson

 

Tänases Rapla Muusikakoolis  õpib 140  vahvat õpilast: 132 põhiõppes ja 8 ettevalmistusklassis. Lisaks Rapla valla lastele õpivad siin ka Raikküla, Kehtna, Kohila ja Järvakandi valla õpilased.

Koolis on võimalus õppida kahteteist erinevat pilli: klaver, tšello, viiul, trompet, metsasarv, saksofon, klarnet, flööt, plokkflööt, klassikaline kitarr, akordion ja löökpillid. Samuti on võimalus õppida täiskasvanutel. Muusikakooli õppetöö koosneb individuaalõpetusest erialaainetes ja grupiõpetusest üldainetes.

Koolis töötab 22 suurepärast õpetajat ja kontsertmeistrit. Õpetajaskond on olnud suhteliselt püsiv, mis on taganud kooli stabiilse ja heatasemelise õpikeskkonna.

Meie koolis väärtustatakse erinevaid koosmängu võimalusi. Käesoleval õppeaastal tegutsevad järgmised kollektiivid: sümfoniettorkester, flöödiansamblid, viiuliansamblid, akordioniansambel, saksofonikvartett, tšelloansambel ning  löökpillideansambel.

Lisaks nendele koosmängimisvõimalustele osalevad meie kooli õpilased, õpetajad ja vilistlased ka Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestris, Harjumaa Noorte Keelpilliorkestris ning Harjumaa Noorte Sümfooniaorkestris jm..

Meie õpilased on oodatud esinejateks mitmesugustel üritustel ja kontsertidel. Suuremateks traditsioonilisteks muusikakooli kontsertideks on kujunenud jõulu- ja kevadkontserdid, mis viiakse läbi Rapla Kultuurikeskuses. Igal kevadel toimub samas  kooli lõpetajate kontsert-aktus.  2011. aastal alustati uue traditsiooniga: 1. klassi õpilaste kontserdiga, et õpilased saaksid kohe õpingute alguses suurel laval esinemise tunnetuse/kogemuse. Nooremate õpilastega esineme ja tutvustame pille lasteaedades ning algklassides. Pärast kontserte on väikestel kuulajatel võimalus ise pille proovida meie õpilaste juhendamisel.

17 18

Kooli kammersaali on alati oodatud esinema kooli vilistlased koos oma sõpradega.

19

Igapäevastele tundidele ja eksamitele, arvestustele lisaks toimuvad seal loomulikult ka õpilaskontserdid  lastevanematele ning  esinevad külalismuusikud. Vastavalt võimalustele toimuvad ühised kontserdikülastused Tallinnasse jm.

Koolil on sõprussidemed Rapla maakonna muusikakoolidega. Korraldatud on ühiseid kontserte nii õpetajatele ja õpilastele, klaverifestivale, ühiseid õpetajatepäeva tähistamisi ning koolitusi.

Muusikakooli õpilased võtavad aktiivselt osa mitmesugustest pilliõppelaagritest,

IMG_5196

kus saadakse individuaalõpet parimate õpetajate juhendamisel, lihvitakse ansamblites ja orkestrites mängimise oskust ning saadakse hulgaliselt uusi sõpru.