Rapla Muusikakooli isikuandmete töötlemise tingimused. Rapla Muusikakool_andmekaitsetingimused

Rapla Muusikakoolis pildistamise, filmimise ja helisalvestise tegemise tingimused ( muusikakooli kodukorra lisa) Rapla Muusikakoolikodukorra lisaPILDISTAMISE, FILMIMISE JA HELISALVESTISTE TINGIMUSED

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord (Rapla Vallavalitsuse määrus 15. 03.2021 nr 1) Rapla valla huvikooli vastuvõtmise kord mnr_1

Sisseastumiskatsete läbiviimise kord õpilaste Rapla Muusikakooli vastuvõtmisel Vastuvõtmise kord. Katsed