Rapla Muusikakooli hoolekogusse kuuluvad:

  • Heili Ert – hoolekogu esimees
  • Ly Vaikmets-Vain
  • Tekla Tappo
  • Jane Schelejev
  • Margus Kidra – hoolekogu aseesimees