Õpilaste vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks:

 

Vastuvõtt muusikakooli põhiastmesse

Vastu võetakse õpilasi alates 7. eluaastast.

Õppeaeg kõikidel erialadel on 7 aastat. Õpilase soovi ja kooli võimaluste korral on võimalik ka õppida lisa-aastatel.

Õppimine koolis on tasuline.
Vastuvõtt
toimub muusikaliste katsete põhjal ja konkursi alusel 3., 4. ja 5. juunil kell 14.00-18.00. 

Eelregistreerimine katsetele tel. 555 25 473

Sisseastujal tuleb ette valmistada üks laul ilma saateta.
– Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate viie hindega:

* laul
* rütm
* helide järelelaulmine
* muusikaline mälu
* harmooniline kuulmine

Lapstevanematel palume esitada:

– avaldus (blanketi saab täita kooli kodulehel või katsetel)

 

Vastuvõtt muusikakooli ettevalmistusklassi

( septembri alguses)

– Ettevalmistusklassi võetakse vastu 5-6 aastaseid lapsi ilma muusikaliste katseteta.
– Eesmärgiks on musikaalsuse arendamine ja ettevalmistus vastuvõtukatseteks.
– Lapsevanem esitab avalduse kooli blanketil.