II koht Kert Vahtre
III koht Gertrud Vesinurm
III koht Grete Antsmäe
Käesoleval aastal toimus vabariiklik konkurss muusikakoolide õpilastele Tartus. Sellele eelnes võistumängimine regioonides, kus selgitati välja parimatest parimad vabariikliku konkursi tarbeks. Rapla Muusikakool kuulub suurimasse – Loode-Eesti regiooni, kuhu kuulub 22 muusikakooli Harju-, Rapla-, Lääne- ja Hiiumaalt. Vabariikliku konkursi põhiliseks võõrustajaks oli H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool. Kahjuks kõik pillirühmad ei mahtunud eelnevalt mainitud majja mängima, seepärast toimus konkurss ka Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis, Tartu Linnamuuseumis ja Tartu I Muusikakoolis.
Meie koolist pääses vabariiklikule konkursile kümme õpilast: 4 õpilast: Kert Vahtre, Kärt Pihlap, Hiie Münter ja Gertrud Vesinurm õpetaja Angela Katkosilti flöödiklassist; Agur Münter õp. Jandra Puusepa klarnetiklassist ning Camilla Kännola, Eelia Laasma, Artur Rosenthal ja Partik Sebastian Unt õp. Jandra Puusepa saksofoniklassist ning Grethe Antsmäe õp. Hannes Altrovi saksofoniklassist.
Kontsertmeistritena astusid üles Kristi Hinsberg ja Lilian Jõesaar.
Konkurss oli pingeline nii õpilaste, õpetajate kui ka kontsertmeistrite jaoks. Kontsertmeistrid pidid osavalt ja kiiresti liikuma täpse ajakava järgi ühest majast teise, et õpilastega teha minutilised saaliproovid ja osaleda konkursivoorudes.
Meie õpilased esinesid kõik väga hästi ja nende mängu oli nauditav kuulata, paraku kõigile auhinnalisi kohti ei jätkunud!
Flöötide konkurss toimus Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis. Flöötidel tuli esitada kohustuslik pala ja uus vabalt valitud (kohustuslikust palast erineva karakteriga) teos. Flöötide I vanusegrupis ( kuni 11 aastased k.a.) tunnistati II koha vääriliseks Kert Vahtre, kes on flööti õppinud alates käesoleva õppeaasta sügisest ning on kõigest 8-aastane. Oma väga musikaalse ja perfetkse mänguga üllatas ta nii žüriid kui ka tõenäoliselt kõiki konkurente. Tore oli Kerti jälgida. Hämmastav on tema noorusest lähtuvalt just tema muusika- ja fraasi sügav tunnetus. Juba esimesest taktist peale kui kontsertmeister Kristi Hinsberg alustas teose eelmänguga oli lausa näha Kerdi muusikasse sulandumist.
III koha samas vanusegrupis saavutas Gertrud Vesinurm, kelle esitus on samuti väga musikaalne ja kaasahaarav.
III koha saksofonide II vanuserühmas saavutas Grethe Antsmäe, kes võlus samuti žüriid väga musikaalse ja hästi läbitunnetatud esitusega.
Kõik konkursiga seotud pinged jätsime maha Tartu “Aura” veekeskusesse.