Selleaastane konkursside ralli muusikakoolides  on tänaseks põhiliselt möödanik. Eesti on jagatud muusikakooli õpilaste mõõduvõtmiseks kuueks regiooniks. Rapla Muusikakool kuulub suurimasse  – Loode-Eesti regiooni, kuhu kuulub  üle 20 muusikakooli Rapla-, Harju-, Lääne- ja Hiiumaalt. Vabariiklikud konkursid erinevate pillide lõikes toimuvad muusikakoolidele kahe aastase tsükliga. Pea kõikidel pilliõppe erialadel korraldatakse igal aastal regioonisiseseid konkursse.

Regiooni konkursilt toodi koju 6 esikohta: SAALE ITI PIHLAP õp. Tekla Tappo viiuliklassist; REDNAR MOKS õp. Jandra Puusepa saksofoniklassist; LOVIISE LÄÄTSIM õp. Hannes Altrovi saksofoniklassist; GRIT VESINURM õp. Angela Katkosilti flöödiklassist; RASMUS PÕHJAKAS õp. Silver Niinemetsa trompetiklassist; MARII KASELT õp. Edith Siff-Kruuseli klaveriklassist.

II koha saavutas 10 õpilast: LEANDRA KALF, LIISBETH FUCHS ja ELIISE MARIE KALDA õp. Maiken Miku viiuliklassist; METE HELEND õp. Tekla Tappo viiuliklassist; PAUL ÖÖPIK ja VILLEM ELIAS ERT õp. Vahur Vessarti kitarriklassist; AARNE PIHL õp. Karl-Markus Kohvi löökpilliklassist; MAIROLD KALF, LENNA METTE KADARPIK ja MARJETTE TAMMIK õp. Paul-Gunnar Looranna tšelloklassist.

III koha said 8 õpilast: IDA-LORENA BUSCHMANN ja EMILIE MARIETTE RATSOV õp. Maiken Miku viiuliklassist; IRIS VAHTRA ja ELISABETH LAJA õp. Tekla Tappo viiuliklassist; NELE MEINBERG õp. Hannes Altrovi klarnetiklassist; OTT JALUKSE õp. Silver Niinemetsa trompetiklassist; ÕNNELIIS LUMISTE õp. Angela Katkosilt ja  Karmen Palusoo flöödiklassist; ELIISABET PERE õp. Angela Katkosilti flöödiklassist.

Diplomi tõid koju 12 õpilast: ROBIN SANDER ROMANOV ja DERON BERT RUDNEVS õp. Vahur Vessarti kitarriklassist; HANNA LUUKAS õp. Tekla Tappo viiuliklassist; NORA LILANDER õp. Maiken Miku viiuliklassist; JOHAN LEPISTE ja KASPAR MERESMAA õp. Hannes Altrovi saksofoniklassist; JANETT LEE õp. Angela Katkosilt ja  Karmen Palusoo flöödiklassist; ROMET HAUD õp. Silver Niinemetsa trompetiklassist; ANDER PÄRNA õp. Karl-Markus Kohvi löökpilliklassist; LISETE PÄRTEL, JETTE SCHELEJEV ja MARIA LUUKAS õp. Paul-Gunnar Looranna tšelloklassist.

Tublilt esines ka Ingrette Hermanson õp. Maiken Miku viiuliklassist.

Vabariigis saavutasid III koha SORAYA SARV õp. Silver Niinemetsa metsasarveklassist ja ÕNNELIIS LUMISTE õp. Angela Katkosilti ja  Karmen Palusoo flöödiklassist. Diplomi sai REDNAR MOKS õp. Jandra Puusepa saksofoniklassist. Südika etteaste tegi RASMUS PÕHJAKAS õp. Silver Niinemetsa trompetiklassist.  Sellel õppeaastal ei saadetud kahjuks vabariiklikule konkursile osade pillide arvestuses kõige noorema rühma regioonikonkursside esikolmikuid.

 Õpilasi saatsid klaveril kontsertmeistrid: Kristi Hinsberg, Lilian Jõesaar  ja Aleksei Lõgun

Suur tänu kõikidele tublidele noortele muusikutele, nende vanematele, õpetajatele ja kontsertmeistritele!

Rita Kikajon

Rapla Muusikakooli direktor