Muusikakoolide õpilased on harjunud üktsteiselt mõõtu võtma iga õppeaasta teisel poolel, mil toimuvad konkursid. Kõigepealt selgitatakse välja oma kooli parimad pillimängijad, kes seejärel lähevad võistlema regiooni konkursile. Eesti on jagatud kuueks regiooniks. Rapla Muusikakool kuulub suurimasse – Loode-Eesti regiooni, kuhu kuulub 22 muusikakooli Harju-, Rapla-, Lääne- ja Hiiumaalt. Vabariiklikud konkursid toimuvad muusikakoolidele kahe aastase tsükliga erinevate pillide lõikes. Pea kõikidel pilliõppe erialadel korraldatakse igal aastal regioonisiseseid konkursse. Meie kool korraldas Loode-Eesti regiooni löökpillikonkursi 2. märtsil.
Sellel aastal olid meie õpilased suurepärased.
Regioonikonkursilt toodi koju 12 auhinnalist kohta.
I koha saavutasid:
TAURI BACHMANN õp. Raimo Tappo löökpilliklassist
Uskumatu saavutusega said hakkama õp. Angela Katkosilti flöödiklassi õpilased, kes tegid regiooni flöödimängijate konkursil “PUHTA TÖÖ” noppides endile kõikides vanusgruppides esikohad: KERT VAHTRE, ANGELA MUDDI, KÄRT PIHLAP ja KARMEN PALUSOO.
II koha saavutasid RENET LINNIK õp. Uku Kübara löökpilliklassist ning PILLERIIN SAAREPERA õp. Angela Katkosilti flöödiklassist.
III koha saavutasid:
TRIIN PIHLAP õp. Tekla Tappo viiuliklassist, OTT LAURSON õp. Uku Kübara löökpilliklassist, PATRIK SEBASTIAN UNT õp. Jandra Puusepa ja Danel Aljo saksofoniklassist, AGUR MÜNTER õp. Jandra Puusepa klarnetiklassist ning ROOSI MARI REEDE – õp. Angela Katkosilti flöödiklassist.
Diplomi vääriliseks tunnistati Christian Viiart õp. Paul-Gunnar Looranna tšelloklassist ja Camilla Kännola õp. Jandra Puusepa ja Danel Aljo saksofoniklassist. Marleen Tilgat õp. Maiken Pajupuu viiuliklassist ja Kertu Poomi õp. Tekla Tappo viiuliklassist premeeriti tunnuskirjaga samuti hea esituse eest.
Tublilt esinesid viiulikonkursil veel õp.Maiken Pajupuu õpilased Kertu Reimal, Kirke Kõiv, Ingrete Hermanson, Lorelii Estaal, Elisabeth Rajasalu, Jette Rosenthal ja Jakob Ermann ning Õp. Tekla Tappo õpilane Hanna Luukas.
Puupuhkpillide konkursil olid tublid veel Hiie Münter õp. Angela Katkosilti flöödiklassist, Artur Rosenthal, Liseth Vain ja Mervin Mägi õp. Jandra Puusepa saksofoniklassist ning Grete Antsmäe õp. Hannes Altrovi saksofoniklassist.
Kontsertmeistritena astusid konkurssidel üles Lilian Jõesaar, Kristi Hinsberg, Aleksei Lõgun ja Irina Troitskaja.
Vabariiklikule finaalkonkursile pääsesid Triin Pihlap, Tauri Bachmann, Renet Linnik ja Ott Laurson. Kõik meie finalistid andsid endist parima ning esinesid väga hästi. Diplomiga tunnustati Triin Pihlapi ja Tauri Bachmanni esitust!