Tänaseks on lõppenud käesoleva aasta vabariiklik konkurss „Parim noor instrumentalist 2021“. Konkurss toimus sel aastal vaskpillide-, puupuhkpillide-, oreli-, klavessiini-  ja klaveri mängijatele. Kõigepealt selgitati välja parimad pillimängijad regioonides. Eesti on jagatud muusikakooli õpilaste mõõduvõtmiseks kuueks regiooniks. Rapla Muusikakool kuulub Loode-Eesti regiooni, koos  22 muusikakooliga Harju-, Rapla-, Lääne- ja Hiiumaalt.

Sel aastal toimusid konkursid lähtuvalt meile kõigile teada olevatest piirangutest teisiti. Eesti Muusikakoolide Liit töötas välja põhjaliku juhendi ja tingimused, mille põhjal tuli kõigi konkurssidel osalejate esitused salvestada ja saata konkursi korraldajale. Vandenõuteoreetikutele siinkohal teadmiseks, et salvestuse reeglite kohaselt olid välistatud kõik nn. sohitegemised ja salvestuse paremaks tuunimised.

Meie kooli õpilased esinesid erinevatel konkurssidel väga tublilt.

Regioonivoorus osales meilt 12 õpilast. Võisteldi erinevates vanuserühmades.

II koha saavutas:

Kert Vahtre õp. Angela Katkosilti flöödiklassist.

III koha saavutasid:

Romet Haud õp. Silver Niinemetsa trompetiklassist. Käesoleval aastal mängib Romet altsarve, mis on talle sobilikum pill lähtuvalt lapse füüsisest.

Johan Lepiste õp. Hannes Altrovi saksofoniklassist

Rednar Moks  ja Mervin Mägi õp. Jandra Puusepa saksofoniklassist

Õnneliis Lumiste, Loore Tilk, Roosi Mari Reede ja Hiie Münter õp. Angela Katkosilti ja Karmen Palusoo flöödiklassist

Diplomid tõid koju Artur Rosenthal õp. Jandra Puusepa saksofoniklassist ja

Laura Vahtre õp. Kristi Hinsbergi klaveriklassist.

Tublilt esines ka Jan Torjus (õp. Silver Niinemets), kellel jäi sutike kolmandast kohast puudu.

Vabariiklikule konkursile pääsesid edasi 1.-4. vanuserühma regioonikonkursil koha saanud õpilased. O vanusegrupile ei toimunud vabariiklikku vooru. Meilt osalesid selles grupis: Õnneliis Lumiste ja Johan Lepiste.

VABARIIGIS III koha saavutasid:

ROMET HAUD , kes sai lisaks diplomi julge esituse eest (õp. Silver Niinemets)

KERT VAHTRE , kes sai eripreemia kohustusliku pala esituse eest ( õp. Angela Katkosilt).

SORAYA SARV  õp. Silver Niinemetsa metsasarveklassist. Metsasarve mängijate vabariiklik konkurss toimus ilma regioonivooruta.

Diplomi tõid koju:

Mervin Mägi ja Rednar Moks õp. Jandra Puusepa saksofoniklassist

Loore Tilk, Roosi Mari Reede ja Hiie Münter õp. Angela Katkosilti ja Karmen Palusoo flöödiklassist

Õpilasi saatsid klaveril kontsertmeistrid Kristi Hinsberg, Lilian Jõesaar ja Aleksei Lõgun.

Suur tänu kõikidele noortele vapratele muusikutele, õpetajatele, kontsertmeistritele ja lastevanematele tulemusliku toreda koostöö eest.