Rapla Muusikakooli klaveriõpetaja JAAN VAIDLA andis välja eelmise aasta lõpus juba teise noodiraamatu, mis kandis pealkirja “Mesilased“. Raamatu esitlus toimus 18. detsembril õpetaja klaveriõpilaste kontserdil Rapla Muusikakoolis.

Autor on ise toredasti raamatu saateks kirjutanud järgmist: “Sellesse vihikusse on kogutud valdavalt lõppeval aastal loodud lood, mida leidlikud lapsed töökate mesilastena kokku kannavad Rapla Muusikakooli, kus head mõtted muutuvad toredateks tegudeks ja need omakorda üha edasi püüdlema innustavad. Mõned lood on juba mitu korda mängitud, kuuldud ning paberile pandud alles siis, kui need noorte loojate peas ja sõrmede all päriselt valminud. Sellised on Teele Tuule, Marleen Tilga ja Anna Maria Kuliši palad.

Nele Novek ja Siim Laane on oma teosed kirjutanud Sibeliuse noodikirjaprogrammis otse arvutisse ja vaid seal on need seni kuuldavaks saanud….. Mõned lood on lausa laiskusest sündinud – või siis sedavõrd valivast muusikamaitsest, et pedagoogi pakutud palad õppima ei innusta. Siis tulebki oma pea ja südamega mängitu terviklikuks, haaravaks teoseks vormida. Üha uusi mõtteid Martin Tilgal jätkub. ” Samuti sisaldab raamat õpetaja Jaani enda poolt kirjutatud klaveripalasid ja  palade seadeid.

Eelmine noodiraamat “Kaks rähni” nägi ilmavalgust vastlapäeval Jaani õpilaste kontserdil Rapla Muusikakoolis. Raamat koosneb õpetaja Jaani poolt kirjutatud lihtsatest ja lustakatest  paladest ja harjutustest klaveriõpilastele.

Rita Kikajon

vaidla klaveriklass2014

Õpetaja Jaan Vaidla klaveriklassi õpilased  2014.a. detsembris (Anu Kaljumäe foto)