Õpilaste vastuvõtt 2019/2020 õppeaastaks:

 

Vastuvõtt muusikakooli põhiastmesse

Vastu võetakse õpilasi alates 7. eluaastast.

Õppeaeg kõikidel erialadel on 7 aastat. Õpilase soovi ja kooli võimaluste korral on võimalik ka õppida lisa-aastatel.

Õppimine koolis on tasuline.

Konsultatsioonid, milles saab informatsiooni katsete ja muusikakoolis õppimise kohta, toimuvad 03.-04. juunil kell 14.00-18.00
Vastuvõtt
 toimub muusikaliste katsete põhjal ja konkursi alusel 5., 6. ja 7., juunil kell 14.00-18.00. Palume katsetele registreeruda konsultatsioonis või tel. 555 25 473
Sisseastujal tuleb ette valmistada üks laul ilma saateta.
– Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate viie hindega:

* laul
* rütm
* helide järelelaulmine
* muusikaline mälu
* harmooniline kuulmine

Lapstevanematel palume esitada:

– avaldus (blanketi saab täita kooli kodulehel või konsultatsioonis)
– koopia sünnitunnistusest
– 1 foto (3×4)

 

Vastuvõtt muusikakooli ettevalmistusklassi

( septembri alguses)

 

– Ettevalmistusklassi võetakse vastu 5-6 aastaseid lapsi ilma muusikaliste katseteta.
– Eesmärgiks on musikaalsuse arendamine ja ettevalmistus vastuvõtukatseteks.
– Lapsevanem esitab avalduse kooli blanketil.