NIMI:
Olga Arm
Kristi Hinsberg
Lilian Jõesaar
Angela Katkosilt
Vahur Vessart
Karmen Palusoo
Illimar Leinfeld
Talvi Lukas
Ly Lääne
Tiiu Lääne
Maiken Pajupuu……
Paul-Gunnar Loorand
Jandra Puusepp
Alvin Raat
Margit Sarri
Edit Sif-Kruusel
Silver Niinemets
Tekla Tappo
Irina Troitskaja
Jaan Vaidla
Aleksei Lõgun
Triin Saarela
Hannes Altrov
Grete Koik
Karl Markus Kohv  

Martin-Eero Kõressaar

Karolin Saariste

ERIALA:
akordion
klaver, kontsertmeister
kontsertmeister
flööt
kitarr
flööt
akordion, klaver
klaver
solfedžo
solfedžo, muusikalugu
viiul
tšello
saksofon, klarnet
kitarr
solfedžo
klaver
vaskpillid
viiul
klaver, kontsertmeister
klaver, kontsertmeister…..
kontsertmeister
soololaul
saksofon, klarnet
soololaul
löökpillid  

kontrabass

õppealajuhataja

KONTAKT:
olgaka2004@mail.ru
kristihinsberg@gmail.com
lilian.joesaar@gmail.com
angela62@hot.ee
vahurvessart@gmail.com
karmenpalusoo@gmail.com
illimar.leinfeld@gmail.com
kaijaema@hot.ee
Ly.Laane.001@mail.ee
tiiu.laane@starline.ee
maikenmikk@hot.ee
paulgloorand@gmail.com
multifoon@gmail.com
rastanov@gmail.com
margitsarri@hot.ee

silver.niinemets@gmail.com
teklatappo@gmail.com
ortaniri@gmail.com
jaan.vaidla@gmail.com
aleksei.logun@online.ee
Triin.saarela@gmail.com
altrovhannes@gmail.com
gretski14@gmail.com