Rapla Muusikakool on asutatud 1971 aastal. Kool on Rapla Valla huviharidusasutus.

Muusikakooli eesmärgiks on luua muusikaliseks huvihariduseks vajalikud tingimused, mis arvestavad laste individuaalset arengut. Õpikeskkond on andeid väärtustav ja isiksust arendav. Oma tegevusega rikastab kool Rapla Valla kultuuri- ja hariduselu.

Hetkel õpib koolis 163 õpilast. Õpetajaid on koolis 26.

Õppetöö toimub individuaal- ja grupitundidena. Võimalik on õppida põhiõppe õppekava alusel (muusikaharidus, mille õppekava edukal läbimisel on võimalik ka muusikat edasi õppida järgmise astme muusikaõppeasutustes) ja huviõppe õppekava alusel (lihtsustatud programm) ning vabaõppekava alusel.

Õppetasu muusikakoolis on alates 2018/19  õppeaastast 30 EUR-i kuus ( põhi- ja huviõppes), 25 EUR-i vabaõppes ja ettevalmistusklassis 20 EUR-i kuus.

I-III klassis on põhiõppes nädalas 2 pillitundi (individuaaltund) ja 2 solfedžotundi (grupitund).
III-VII klassis lisanduvad muusikalugu (grupitund) ning vastavalt valitud põhipillile kas ansambel, orkester  või lisapill.

Meie koolis on võimalik õpida järgmisetel erialadel:

 • Klaver
 • Akordion
 • Viiul
 • Vioola
 • Kontrabass
 • Klassikaline kitarr
 • Flööt
 • Plokkflööt
 • Klarnet
 • Tšello
 • Saksofon
 • Tuuba
 •  Trompet
 • Metsasarv
 • Löökpillid
 • Soololaul

Õppetöö toimub vastavalt EHIS-es kinnitatud õppekavadele.

Muusikakool laenutab välja ka nii palju instrumente, kui koolil on, kuid väga teretulnud on oma pilli olemasolu või selle soetamise võimalus.

Rapla Muusikakool kuulub Eesti Muusikakoolide Liitu ning Eesti Sümfooniaorkestrite Liitu.

Rapla Muusikakooli õpilaste kodukord.Kodukord 2017 sept

Koolivaheajad:

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
 II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
 III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
 IV vaheaeg 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
 V vaheaeg  12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.