Rapla Muusikakool on asutatud 1971 aastal. Kool on Rapla Valla huviharidusasutus.

Muusikakooli eesmärgiks on luua muusikaliseks huvihariduseks vajalikud tingimused, mis arvestavad laste individuaalset arengut. Õpikeskkond on andeid väärtustav ja isiksust arendav. Oma tegevusega rikastab kool Rapla Valla kultuuri- ja hariduselu.

Hetkel õpib koolis 163 õpilast. Õpetajaid on koolis 26.

Õppetöö toimub individuaal- ja grupitundidena. Võimalik on õppida põhiõppe õppekava alusel (muusikaharidus, mille õppekava edukal läbimisel on võimalik ka muusikat edasi õppida järgmise astme muusikaõppeasutustes) ja huviõppe õppekava alusel (lihtsustatud programm) ning vabaõppekava alusel.

Õppetasu muusikakoolis on alates 2021/22  õppeaastast 30 EUR-i kuus ( põhi-, huvi- ja vabaõppes) ja ettevalmistusklassis 20 EUR-i ning vabaõpe täiskasvanutele 85 EUR-i kuus.

I-III klassis on põhiõppes nädalas 2 pillitundi (individuaaltund) ja 2 solfedžotundi (grupitund).
III-VII klassis lisanduvad muusikalugu (grupitund) ning vastavalt valitud põhipillile kas ansambel, orkester  või lisapill.

Meie koolis on võimalik õppida järgmisetel erialadel:

 • Klaver
 • Akordion
 • Viiul
 • Vioola
 • Kontrabass
 • Klassikaline kitarr
 • Flööt
 • Plokkflööt
 • Klarnet
 • Tšello
 • Saksofon
 • Tuuba
 •  Trompet
 • Metsasarv
 • Löökpillid
 • Soololaul

Õppetöö toimub vastavalt EHIS-es kinnitatud õppekavadele.

Muusikakool laenutab välja ka nii palju instrumente, kui koolil on, kuid väga teretulnud on oma pilli olemasolu või selle soetamise võimalus.

Rapla Muusikakool kuulub Eesti Muusikakoolide Liitu ning Eesti Sümfooniaorkestrite Liitu.

Rapla Muusikakooli õpilaste kodukord.Kodukord 2017 sept

Rapla Muusikakoolis pildistamise, filmimise ja helisalvestise tegemise tingimused (muusikakooli kodukorra lisana) Rapla Muusikakoolikodukorra lisaPILDISTAMISE, FILMIMISE JA HELISALVESTISTE TINGIMUSED